Rakentamassa kestävää huomista

Huomista ei rakenneta eilisen ehdoilla. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat rohkeaa tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa.


Olemme monella tapaa tienristeyksessä. Maailmanpoliittiset jännitteet syventyvät, Euroopan maaperällä soditaan ja suurvaltakamppailu on tehnyt paluun. Ilmasto lämpenee ja maapalloamme uhkaa ennennäkemätön luontokato. Samalla Suomen väestö ikääntyy ja investoinnit karkaavat muualle.

Kiihtyvässä globaalissa kilpailussa osaaminen on tärkein valttikorttimme. Ilman osaajia ei ole talouskasvua eikä hyvinvointia. Siksi on tärkeä varmistaa, että valtion budjetista aiempaa suurempi osa kohdennetaan TKI-toimintaan. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi meidän on panostettava sekä koulutukseen että työperäiseen maahanmuuttoon.

Yhtenäinen, vahva ja tulevaisuuteen katsova Suomi on kaikkien etu.

Politiikkaa arvot edellä.

Teen politiikkaa vahvasti arvopohja edellä, niistä tinkimättä. Minulle tärkeitä arvoja ovat sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo ja ympäristö.


Sivistys merkitsee minulle sitä, että politiikka perustuu aina ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamiselle sekä yksilönvapauden ja -vastuun ajatukselle. Sivistys ei ole vain kirjoista tulevaa oppia, vaan taitoa käyttää tietoa hyvään. Se on taitoa yhdistää ja ymmärtää ihmisiä erottamisen ja loukkaamisen sijaan. Toisaalta se on taitoa ajatella heikompiaan, arvostaa ja kohdella hyvin ympäristöään. Se on myös kykyä antaa anteeksi, ottaa opikseen ja mennä eteenpäin. Liitän sivistyksen vahvasti myös ihmisoikeuksiin ja eläinten hyvään kohteluun. 


Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollista toteuttaa unelmiaan omasta taustasta riippumatta. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo liittyy vankasti tähän. Valitettavasti täydelliseen mahdollisuuksien tasa-arvoon on vielä matkaa. Sinne pääseminen vaatii myös EU-tason toimia. 


Ympäristön huomioiminen kaikessa poliittisessa päätöksenteossa on ensiarvoisen tärkeää. Jos näin olisi tehty jo 50 vuotta sitten, näyttäisi maailma mitä luultavimmin hyvin erilaiselta. Luontokadon kiihtyminen, ilmastonmuutoksen seuraukset ja vaaralliset saastemäärät ovat todellisuuttamme jo nyt.


Pidän myös uteliaisuutta ja rohkeutta tärkeinä arvoina elämässäni. Voin olla hyvä poliitikko vain silloin, kun olen aidosti kiinnostunut ympärilläni olevista asioista, ihmisistä, ympäristöstä ja näiden hyvinvoinnista. Haluan toimia rohkeasti omien arvojeni ja näkemyksieni pohjalta, sekä haastaa tilanteissa jotka sitä vaativat.

Liity tiimiin ja tilaa uutiskirje

Politiikka on joukkuelaji. Liity tällä lomakkeella tiimiini, niin olen sinuun pian yhteydessä.

Ota yhteyttä

Rakennetaan yhdessä kestävä huominen.

Henriina Rantala

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

henriina.rantala@kokoomusopiskelijat.fi

Kampanjapäällikkö

Tomas Kurenniemi

+358 44 061 1200

tomas.kurenniemi@kokoomusopiskelijat.fi